Výložníky na betónové stožiare:

Výložníky na stenu:

Redukcie: